Adecco IT Academy – Meetup videó

Karriermenedzsment informatikusoknak 11. – Hogyan mondjunk fel?

Mondjunk fel elegánsan!

A felmondás nem könnyű dolog és rengeteg feszültséggel és érzelmi hullámmal járhat ezért érdemes azt nagy körültekintéssel kezelni.

Álljon itt néhány tipp, amelyekkel megkönnyíthetjük a folyamatot!

Első körben érdemes tájékozódni, vagy szakértővel egyeztetni a hatályos jogszabályokról és arról, hogy esetünkben mire kell odafigyelni a felmondás során. Nézzük meg szerződésünket, hogy van-e benne versenytilalmi megállapodás. Nézzük meg bónusz levelünket és tájékozódjunk a bónusz kifizetések időpontjáról is. Ez fontos lehet felmondásunk időzítése szempontjából.

Felmondásunkat mindig írásban adjuk be, mivel csak így érvényes. Felmondó levelünket a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult nevére címezzük és 3 példányban készítsük el. Egyet magunknak, egyet a közvetlen felettesünknek és egyet a HR osztály részére. Használhatunk mintákat, de szakértő segítségével is elkészíthetjük felmondó levelünket. Az sem ritka, hogy a vállalat saját formanyomtatvány kitöltését kéri a felmondáskor, de ettől függetlenül legyen meg az általunk elkészített eredeti formátumban is a felmondó levél.

A felmondó levelet a közvetlen felettesünknek személyesen nyújtsuk át egy előre megbeszélt időpontban, arra azonban figyeljünk, hogy több napot ne várjunk ezzel. Ha közvetlen felettesünk előre láthatólag napokig nem elérhető, akkor forduljunk a HR osztályhoz, vagy közvetlenül a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személyhez. Jó taktika, ha rövid felvezetés után magát a felmondó levelet adjuk át, mert akkor nem kell magyarázkodni, csupán a tényt közölni, hogy szeretnénk beadni felmondásunkat. A többi úgyis szerepel a dokumentumban. A részletekre, indokokra kitérhetünk a kilépő (exit) interjú során.

Ha a felmondást követően minél előbb eljövünk a cégtől, annál jobb. Álljunk a felmondási időhöz tisztességes módon, de finoman jelezzük, hogy szeretnénk minél előbb távozni. Lehet, hogy nagyszerű szakemberek vagyunk, de a cég nélkülünk is boldogulni fog. A felmondás után már csak saját magunknak és az új munkáltatónak tartozunk hűséggel.

Legyünk együttműködőek és tisztességesek a felmondási idő alatt. Az utolsó napokban is dolgozzunk lelkiismeretesen, de csak a szakmai információkra fókuszáljunk, ne foglalkozzunk személyi kérdésekkel.

Ne beszéljünk ellenajánlat lehetőségéről a jelenlegi munkáltatónkkal, mert ez a lehető legrosszabb taktika a felmondási folyamat során. Azok a munkavállalók, akik ilyenkor belemennek egy esetleges ellenajánlat elfogadásába, fél-egy éven belül végül önként távoznak. Egész pontosan 85 százalékuk 6 hónapon belül, 90 százalékuk pedig 12 hónapon belül. (Forrás: The Wall Street Journal)

Ne kritizáljuk a céget távozóban és főleg ne égessük fel magunk mögött a hidakat, hiszen a volt kollégáink referenciaszemélyként fognak majd szolgálni a jövőben.

Ne emlegessük a kollégáknak az új, de jobb munkahelyet.

Köszönjük meg az addigi együttműködést és jelezzük nyitottságunkat a későbbi együttműködésre is.

Felhasznált irodalom:

Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?

Adecco Group, Way to Work, Career Center

Nyomtatvány Letöltés: http://letoltes.nyomtatvany.net/felmondolevel-minta-letoltes.html

Abimato TV: A Játékos! – Hogyan mondj fel? https://www.youtube.com/watch?v=8QYNpxg9vyw

 

Hírdetés

Adecco IT Academy 10 – Robotics – Video

Adecco IT Academy 10 – Robotics – Pictures

Adecco IT Academy 10 – Robotics – Summary

The celebration event of “Adecco IT Academy 10 – Robotics” started with 500 registrars and nearly 300 participants in one of Budapest’s most popular ruin pubs called Anker’t on May 11th. The popularity of the topic was well demonstrated by the fact that the visitors filled 3 halls in the pub where 3 professional presentations, a robot exhibition and a short robotic dance show during the opening ceremony could be seen.

László Spiller, Adecco’s executive consultant, summed up the story of Adecco IT Academy in his greeting and recalled the most exciting topics and images of the previous meetups. In the second part of his lecture he talked about how robots are transforming the world of work. The executive consultant concluded on the basis of Adecco’s various surveys and research that robotics are not the end of human work, and even technology actually creates more jobs. Furthermore, the world of work will be more flexible by routing routine jobs to robots, so we can work on more valuable projects.

Árpád Takács, represented the “University of Óbuda, Antal Bejczy iRobotetics Center” and Almotive Kft. at the Adecco IT Academy. In his professional lecture, he gave a comprehensive picture of the development of robotics, the importance of automation, the use of robots, artificial intelligence, and self-driving cars. At the end of his presentation the expert confirmed Adecco’s research results and said that “robots are our friends whom we create to help us and if we accept it, then the world of robotics and work will be in the right direction.”

Áron Tanos, from the “Hungarian Association of Robot Builders” spoke about the challenges and beauties of homemade robots. In his practice oriented lecture he talked about the association’s projects, international competitions, events and trainings. In addition, he summarized the knowledge, workshop, and equipment needed for building robots at home. The robot exhibition was particularly popular in the circles of children, which showed the robots, made by members of the association, during operation in a separate hall. For example, the robot arm, the xylophone robot, or the hydrogen powered small car could be tested.

For the organizer’s greatest pleasure both the presentations and the robot exhibition were full house from the beginning till the end of the event. Adecco IT Academy 10 ended with a prize draw where lucky guests got richer with valuable robot gifts. After the event, the participants continued their personal professional networking on the site.

László Spiller

The presentations of the experts can be downloaded here:

Árpád Takács: https://we.tl/S8dXuMd1Xy

Áron Tanos: https://drive.google.com/open?id=1QDrMTdmcIZeAbZeKKJlBSEXXpnhNIT4kvTJoH4NsA2k

 

Adecco IT Academy 10 Robotika – Összefoglaló

Az Adecco IT Academy 10 Robotika ünnepi rendezvénye 500 regisztrálóval és közel 300 résztvevővel indult május 11-én, Budapest egyik közkedvelt romkocsmájában, az Anker’t-ben. A téma népszerűségét az is jól mutatta, hogy 3 termet töltöttek meg a látogatók és a 3 szakmai előadás mellett még egy robotkiállítást is megtekinthettek, továbbá egy rövid robottáncos show-t is láthattak az ünnepi megnyitó során.

Spiller László, az Adecco vezető tanácsadója, köszöntőjében összefoglalta az Adecco IT Academy eddig történetét és felelevenítette a korábbi előadások legizgalmasabb témáit és képeit. Előadásának második részében pedig arról beszélt, hogy miként alakítják át a robotok a munka világát. A vezető tanácsadó azt a következtetést vonta le az Adecco különböző felmérései és kutatásai alapján, hogy a robotika nem az emberi munka végét jelenti, sőt a technológia valójában még több állást teremt. Továbbá rugalmasabb lesz a munkavégzés és az által, hogy a rutin munkákat robotokra bízzuk, értékesebb projekteken tudunk dolgozni.

Takács Árpád, az Óbudai Egyetem Bejczy Antal iRobottetchnikai Központját és az Almotive Kft-ét képviselte az Adecco IT Academy-n. Szakmai előadásában átfogó képet adott a robotika fejlődéséről, az automatizálás jelentőségéről, a robotok felhasználási területeiről, a mesterséges intelligenciáról és az önvezető autókról. A szakértő prezentációja végén megerősítette az Adecco kutatási eredményeit és elmondta, hogy „a robotok a barátaink, akiket azért készítünk, hogy segítsenek minket, és ha ezt elfogadjuk, akkor jó irányba fog fejlődni a robotika és a munka világa”.

Tanos Áron, a Robotépítők Magyarországi Egyesületének elnöke a házi robotépítés kihívásairól és szépségeiről beszélt. Gyakorlat központú előadásában az egyesület projektjeiről, nemzetközi versenyeiről, rendezvényeiről és képzéseiről beszélt. Továbbá összefoglalta, hogy a házi robotépítéshez milyen tudásra, műhelyre, és felszerelésre van szükség. Különösen a gyerekek köreiben örvendett nagy népszerűségnek az a kiállítás, amely egy külön teremben mutatta be az egyesület tagjai által készített robotokat működés közben. Ki lehetett próbálni például a robotkart, a xilofonozó robotot, vagy a hidrogénhajtású kisautót is.

A rendezők nagy örömére szolgál, hogy mind a szakmai előadások mind pedig a robotkiállítás folyamatos telt háznak örvendtek az esemény teljes ideje alatt. Az Adecco IT Academy 10 nyereménysorsolással zárult, mely során a szerencsés vendégek értékes robot ajándékokkal lettek gazdagabbak. A rendezvényt követően a résztvevők a helyszínen folytatták a személyes szakmai kapcsolatépítést.

Az előadók prezentációi itt tekinthetőek meg:

Takács Árpád: https://we.tl/S8dXuMd1Xy

Tanos Áron: https://drive.google.com/open?id=1QDrMTdmcIZeAbZeKKJlBSEXXpnhNIT4kvTJoH4NsA2k

Thus Spake Zarathustra: “Let there be Adecco IT Academy again.”

On May 11th, at 6 PM, Adecco IT Academy again at Anker’t. The the topic of the 10th meetup is robotics. I’m preparing by reading articles about robots and share them with my friends and followers. I watch movies, videos, and listen to music on robots. A couple of weeks ago, for example, I watched the movie Metropolits made in 1927 . And tonight’s program is “2001: A Space Odyssey”. This film is also my favorite because you can hear the masterpeice of my most beloved composer, Richard Strauss, the opening of the symphonic poem “Thus Spake Zarathustra”, which I now share with you as the preview of the film.
https://www.youtube.com/watch?v=vWF1glZWQa8

Imígyen szóla Zarathusztra: “Legyen újra Adecco IT Academy!”

Május 11-én, 18 órakor ismét Adecco IT Academy az Anker’t-ben. 10. meetup-unk témája a robotika. Én úgy készülök rá, hogy robotokkal kapcsolatos cikkeket olvasok és osztok meg barátaimmal, követőimmel. Robotos filmeket, videókat nézek és zenéket hallgatok. Pár hete például megnéztem az 1927-es Metropolits-t. A ma esti program pedig a “2001: Űrodüsszeia”. Ez a film azért is a kedvencem, mert felcsendül benne legkedvesebb zeneszerzőm, Richard Strauss “Imígyen szóla Zarathustra” című szimfonikus költeményének nyitánya, amelyet most megosztok veletek, mint a film beharangozóját.

Adecco IT Academy 9 – Gamification and eLearning in focus on the 5th anniversary

One of the most popular ruin pubs of Budapest, Ankert, hosted Adecco IT Academy 9, the topic of which was Gamification and eLearning. The event took place on November 17th with more than 100 participants and 4 speakers from big names such as SAP, Prezi, Roche and Netcogame. The presenters discussed the latest enterprise level gamification and eLearning solutions, as well as their application in IT recruitment. 

Laszlo Spiller, executive consultant of Adecco Hungary, emphasised in his welcome speech that the goals of Adecco IT Academy, which are self-education and networking, did not change in the last 5 years but the organisers always tried to bring in some new elements, a new topic or a new partner. This time the place itself, Ankert, one of the most popular ruin pubs of Budapest was new, too. The number of presenters was also increased to 4 and the scenario of the whole meetup was more dynamic. There were more questions than ever during the round table talk that concluded the presentations.

The first speaker, Andrei Damsa from Netcogame, focused on innovative gamification solutions in IT recruitment, which was followed by Gábor Hoffer from Prezi, who analysed the philosophy of gamification, game thinking, design thinking and design communication. The third presentation by Andrey Sylka from Roche, concentrated on gamification in learning and business, which was followed by Attila Farago from SAP who spoke about enterprise level gamification and eLearning solutions.

The whole show was live on Facebook and the video is still available for those who were not able to attend the event. Adecco IT Academy 9 concluded with some glasses of beers and personal networking where Adecco colleagues had the opportunity to talk with their active and potential candidates and partners.

15057854_10154822541083933_1217585003_face15065102_10154822539673933_678433834_face

Adecco IT Academy 9 was live on Facebook – 2

Adecco IT Academy 9 was live on Facebook – 1

Bejelentés: Adecco IT Academy 9 élő videó közvetítés a Facebook-on november 17-én, 18 órától!

Adecco IT Academy 9 – Livestream on Facebook!

Kedves Érdeklődők!

Azoknak ajánljuk, akik nem tudnak eljönni személyesen.

2016. november 17-én 18 órától az Adecco Magyarország Facebook oldalán livestream-en is nyomon követhető lesz az Adecco IT Academy 9.

Addig is tekintsék meg a legutóbbi rendezvényünkről készült kisfilmet!

Az Adecco IT Academy csapata

Adecco IT Academy 9 – részletes program

Tisztelt leendő Adecco IT Academy résztvevő!

Ezúton szeretnénk ismertetni az Adecco IT Academy 9 részletes programját.

A rendezvény időpontja: 2016. november 17. csütörtök, 18.00

Helyszíne: Ankert, Budapest, Paulay Ede u. 33, 1061

A rendezvény részletes programja:

17.15-18.00: Regisztráció
18.00: Adecco köszöntő, Spiller László

18.00-18.20: Damsa Andrei,  NetCoGame

Gamification a toborzásban

• Mi a gamification?
• Üzleti megközelítés és játékosítás
• Gamification a toborzásban
• Nemzetközi példák
• Hazai példák

18.20-18.40: Döme Kázmér, NetCoGame

Innovatív eszközök az IT toborzásban

 • IT és toborzás
 • Gamification az IT területén
 • Hogyan toborozzunk informatikusokat játékosan?
 • Gyakorlati példa a gamifikált toborzásra
 • Interaktív toborzási játék

18.40-19.00: Hoffer Gábor, Prezi

Game – Design – Thinking – Communication

 • Gamification – Game Thinking – Design Thinking – DesignKommunikáció
 • Melyik micsoda, miért és mikor van rá szükség
 • Stratégiák, eszközök
 • Példák (közben is lesznek)
 • Buktatók

19.20-19.40: Andrey Sylka

Gamification in Learning and Business

 • Gamification is the best idea bud often it has dead implementations. Very often stakeholders and project managers implemented gamification as a modern feature, but made some mistakes in implementation witch kills idea.
 • Why users play PokemnonGo and don’t use our gamification ideas?
 • Some dead examples: “Boss char”, “Say thank you ”. Mistakes in these cases. How to find way to improve the result. The chain of gamification should be busyness chain.
 • Virtual and real awards. What is the difference? Could we use only virtual awards?
 • Gamification in learning process
 • “I am a guru”, “Best homework” – new cases new problems.
 • Gamification and learning throw games. What is the difference? How to create “games” for teaching adults?

19.40-20.00: Faragó Attila, SAP, Játékosított bitek

Nagyvállalati megoldások

4 nagyvállalati kérdés, 1 válasz
• Hogyan javítsunk a nagyvállalati tanítási és tanulási folyamatokon
• Hogyan növeljük az SAP szakmai online közösség fórum minőségét
• Hogyan befolyásoljuk a termékfejlesztést, stratégiát játékosítás irányába
• Hogyan segítsük az projekt innovációt

20.00-20.30: Kerekasztal beszélgetés, kérdések, nyereménysorsolás
20.30-21.00: Kapcsolatépítés az előadókkal és az Adecco szakembereivel

Egy szerencsés IT Academy tag a rendezvény végén támogatónk jóvoltából egy Wrangler farmernadrággal és egy inggel/pólóval lehet gazdagabb!

Számítunk részvételére exkluzív, jövőbemutató konferenciánkon.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi email címen tehet meg: itacademy@adecco.hu

További részletek:

WordPress: adeccoitacademy.wordpress.com

Twitter: @adeccoitacademy

LinkedIn: Adecco IT Academy

http://www.meetup.com/Adecco-IT-Academy/

Üdvözlettel:

Az Adecco IT Academy csapata

Adecco IT Academy 9 – Meghívó

meghivoitacademy

Előadás után – After presentation

Adecco IT Academy 9 – Fókuszban a Gamification és az eLearning

Tisztelt Leendő Adecco IT Academy Résztvevő!

Sok szeretettel meghívom a soron következő Adecco IT Academy szakmai rendezvényünkre.

A konferencia fő témája a Gamification és az ELearning lesz, a részletes programtervet alább olvashatja.

A rendezvény időpontja: 2016. november 17. csütörtök, 18.00

Helyszíne: Ankert, Budapest, Paulay Ede u. 33, 1061

A rendezvény részletes programja:

17.15-18.00:  Regisztráció
18.00:             Adecco köszöntő, Spiller László
18.00-18.20: Damsa Andrei, NetCoGame, Gamification a toborzásban
18.20-18.40: Döme Kázmér, NetCoGame, Innovatív eszközök az IT toborzásban
18.40-19.00: Hoffer Gábor, Prezi, Game – Design – Thinking – Communication
19.20-19.40:  Andrey Sylka, Gamification in Learning and Business
19.40-20.00: Faragó Attila, SAP, Játékosított bitek – Nagyvállalati megoldások
20.00-20.30: Kerekasztal beszélgetés, kérdések, nyereménysorsolás
20.30-21.00: Kapcsolatépítés az előadókkal és az Adecco szakembereivel

Egy szerencsés IT Academy tag a rendezvény végén támogatónk jóvoltából egy Wrangler farmernadrággal és egy inggel/pólóval lehet gazdagabb!

Számítunk részvételére exkluzív, jövőbemutató konferenciánkon.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi email címen tehet meg: itacademy@adecco.hu

További részletek:

WordPress: adeccoitacademy.wordpress.com

Twitter: @adeccoitacademy

LinkedIn: Adecco IT Academy

Adecco IT Academy

Budapest, HU
86 Adecco IT Academy tagok

Az Adecco Kft. elkötelezte magát a szakmai alapú minőségi tanácsadás mellett. Ezt bizonyítja az is, hogy az IT szakemberek karriertervezését rendszeres továbbképzések, előadás…

Check out this Meetup Group →

New momentum for Adecco IT Academy

I was honored to welcome the 100 participant of the Adecco IT Academy 8 as the host of the evening on 5th May. The event was co-organized with ISACA and took place in Hotel Marriott Courtyard in Budapest.

I emphasized in my welcome speech that in the history of Adecco IT Academy there have never been as many visitors as in this year, and that was already known regarding the number of previously registered people. This clearly shows that our event is not just evolving and helping the self-training of IT professionals, but it also provides a great opportunity for professional networking.

I mentioned that after the great lecturers of previous years such as Morgan Stanley, Microsoft, EMC, Prezi, Ericsson and Accenture, this year we had the opportunity to collaborate with a serious technical organization, ISACA. I believe that this gave new life to Adecco IT Academy and I hope because of that we can outperform ourselves in the future.

The program of the event was very colorful as it contained many presentations.

At first Dr. Linda Vízi introduced the Hungarian Organization of ISACA to the visitors. It was followed with two technical presentations, one by Tamás Szakály from PR-AUDIT Kft. was about the cyber attack against Sony and the other by Róbert Gélák from ISACA provided a cyber security panorama.

After the presentations we gave an opportunity for questions and professional argument. The Adecco IT Academy „members” took this opportunity, because a half an hour bate formed itself where I had to run up and down with the microphone to hear everyone’s thoughts and opinion.

Our supporter, Wrangler also introduced itself after the professional argument as Zsuzsa Gál from Jeans Shops Hungary Kft. Presented a few words about the history of the brand and there was a price draw which was provided by them.

As the closure of the evening we held a mini job fair which was perfect to contact the lecturers and the consultants of Adecco informally. Adecco introduced its latest carrier opportunities with the Adecco Jobs in Hungary mobile application.

The presentations of Adecco IT Academy 8 and the networking afterwards were recorded by a professional shooting crew. In a couple of days a short movie and a professional article of the evening will appear.

Laszlo Spiller, Executive Consultant, Adecco

More details:

WordPress: adeccoitacademy.wordpress.com

Twitter: @adeccoitacademy

LinkedIn Group: Adecco IT Academy

Meetup Group: Adecco IT Academy

Adecco: http://www.adecco.hu/hu/esemenyek/adecco-it-academy

Újabb lendületben az Adecco IT Academy

Május 5-én nekem jutott az a nagy megtiszteltetés, hogy az Adecco IT Academy 8 házigazdájaként üdvözölhettem azt a 100 résztvevőt, aki eljött az ISACA-val közösen szervezett eseményünkre, melyet ezúttal a Hotel Marriott Courtyardban tartottunk.

Köszöntőmben hangsúlyoztam, hogy ennyi érdeklődő talán még nem is volt az Adecco IT Academy történetében, és ez már az előzetes regisztrálók számában is megmutatkozott. Ebből is látszik, hogy ez a rendezvénysorozat folyamatosan fejlődik és segíti az IT szakemberek önképzését, továbbá fórumot ad a kötetlen, de szakmai alapú kapcsolatépítésre.

Megemlítettem, hogy az Adecco IT Academy eddigi történetének olyan nagynevű előadói után, mint a Morgan Stanley, a Microsoft, az EMC, a Prezi, az Ericsson vagy az Accenture, most egy komoly IT szakmai szervezettel, az ISACA-val sikerült megállapodnunk, arról, hogy a jövőben hasonló rendezvényeket szervezünk közösen és egyéb fórumokon is együttműködünk. Úgy érzem, hogy ez újabb lendületet ad az Adecco IT Academy előadásainak és a jövőben is hasonló számú résztvevőre számíthatunk majd.

A program nagyon színes volt, hiszen több előadást is magába ölelt.

Bevezetésként dr. Vízi Linda mutatta be az ISACA Magyarországi Egyesületet, majd első szakmai előadásunkat Szakály Tamás tartotta a PR-AUDIT Kft-től, amely a Sony-t ért támadás történetét és tanulságait dolgozta fel. A második előadás során pedig Kiberbiztonsági körképet kaptunk Gelák Róbert jóvoltából, szintén az ISACA részéről.

Az előadásokat követően lehetőséget biztosítottunk kérdésekre és szakmai vitára, melyet ki is használtak az Adecco IT Academy „tagok”, hiszen nagyjából fél órát kellett körbe járnom a mikrofonnal a teremben, annyi gondolat és felszólalás volt.

A szakmai vitát követte támogatónk, a Wrangler bemutatkozása és a meghirdetett nyereménysorsolás, mely során Gál Zsuzsa a Jeans Shops Hungary Kft-től mondott néhány szót a márka történetéről is.

Az esemény zárásaként lehetőséget biztosítunk az előadókkal és az Adecco tanácsadóival egy kötetlen kapcsolatépítésre és az aktuális IT állások áttekintésére az Adecco Jobs In Hungary mobil alkalmazás segítségével.

Az Adecco IT Academy 8 előadásait és a résztvevőkkel történt rövid beszélgetéseket forgató stáb rögzítette, így arról hamarosan film is készül, továbbá szakmai cikk formájában megjelenik egy beszámoló is a prezentációkon elhangzott témákról.

Spiller László, vezető tanácsadó, Adecco

 

További információk:

WordPress: adeccoitacademy.wordpress.com

Twitter: @adeccoitacademy

LinkedIn Group: Adecco IT Academy

Meetup Group: Adecco IT Academy

Adecco: http://www.adecco.hu/hu/esemenyek/adecco-it-academy

 

Adecco IT Academy 8 – ISACA

Adecco IT Academy 8

Adecco Street Day – Way To Work

Street Day

Adecco IT Academy Agenda – 2014. november 18.

16.45-17.20: Regisztráció

17:30-18.15: Porkoláb Zoltán, Ericsson Hungary, Senior Specialist

Új C++ szabvány – új csapdák
– move szemantika
– lambda függvények
– smart pointerek
– szabványos többszálúság
– új nyelvi elemek használatának csapdái

18.15-18.30: Szakmai fórum, kérdések

18.30-18.40: Bogártelki Ágnes, Adecco, Senior IT Toborzási és Kiválasztási Tanácsadó, IT munkaerő-piaci trendek

18.40 -18.50 Spiller László, Adecco, Vezető Tanácsadó Legújabb social média eszközök az álláskeresésben

18.50-19.00: Nyereménysorsolás

19.00-19.30: Kapcsolatépítés, Adecco social média eszközeinek megtekintése

Számítunk részvételére exkluzív, jövőbemutató konferenciánkon.

Az Adecco IT Academy csapata

Az Adecco IT Academy regisztráció határidejét meghosszabbítottuk 2014. április 14-ig!

Adecco IT Academy

 

Kedves leendő Adecco IT Academy tag!

Figyelem a regisztráció határidejét meghosszabbítottuk 2014. április 14-ig!

Ezúton szeretnénk ismertetni önnel az 5. Adecco IT Academy programját:

Helyszín:  DANUBIUS HEALTH SPA RESORT HELIA ****
Kárpát utca 62-64, 1133 Budapest

Dátum: 2014. április 15.

16.30-17.20: regisztráció

17:30-18.15: Csizsek Péter, Prezi, infrastruktúra részleg, szoftverfejlesztő

DevOps alapú szemlélet a Prezinél

–          DevOps térhódításának okai

–          Kulturális változás és szemléletmód

–          DevOps modell a gyakorlatban

–          Prezi continuous delivery pipeline

–          Pipeline és agilis módszerek

–          Prezi platform as a service (PaaS)

–          Saját eszközök a könnyebb és gyorsabb fejlesztés szolgálatában

18.15-18.30: szakmai fórum, kérdések

18.30-18.45: Spiller László, Adecco, vezető tanácsadó
nemzetközi álláslehetőségek az informatikában

18.45-19.00: nyereménysorsolás

19.00-20.00: kapcsolatépítés, állásbörze rendszermérnököknek és szoftverfejlesztőknek

Az Adecco IT Academy ingyenes rendezvény, azonban a részvétel regisztrációhoz kötött, melyet kérünk 2014. április 14. 12.00 óráig, a adehuitacademy@adecco.com e-mail címen jelezzenek.

Számítunk részvételére ezen az exkluzív, jövőbemutató konferenciánkon.

Az Adecco IT Academy csapata

„Az Ön adatait a regisztrációja alapján, az adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezeljük.”

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 51,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 19 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Sysadminday 2013 kerekasztal – videó

Sysadminday 2013 a Margit szigeten

Idén ismét abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy meghívtak a Sysadminday 2013 szakmai kerekasztal beszélgetésére, ahol olyan témákról értekeztünk, hogy merre fejlődjenek a rendszergazdák és hogy milyen szakmai tudásra lesz igény a magyar piacon két év múlva. Mivel 2011-ben is ott voltam az Adecco színeiben a rendezvényen, s erről egy cikket is írtam, most is nagy örömmel mentem el a Margit szigetre, a Holdudvarba, ahol rengeteg értékes információt gyűjtöttem a kiváló IT szakemberek társaságában néhány pohár sör mellett.

Gálffy Csaba felvázolta a mai helyzetet, mely szerint “Az IT alapos átalakulásban van, s ezt nyilván a rendszergazdák, üzemeltetők is érzik. A kerekasztal célja adni néhány fogózót, hogy merre érdemes a szakmai fejlődést irányítani. Mi az, ami iránt égető kereslet van és mi az, amit kerülni érdemes. Jó lenne konkrét technológiákat, nyelveket, eszközöket megemlíteni, rendszergazdákra (nem fejlesztőkre!) szabva.”

Csaba még a következőket is hozzátette a rendezvény előtt: “A másik irány, amit érdemes lehet bejárni, maga a személyes szakmai fejlődés útja. Hol van a magyar IT lemaradva? Például szakmai rendezvények látogatása, képzéseken való részvétel, egyéni tanulás, nyelvismeret, stb.”

A főbb kérdéseket felelevenítve inkább most a saját gondolataimat ismételném meg, illetve bővíteném ki.

Merre érdemes fejlődni a rendszergazdáknak? Mik a legnagyobb szakmai hiányosságok a piacon?

A legnagyobb gond a különböző szkript nyelvek ismeretének hiánya. Azért lenne fontos, hogy ezeket ismerjék, mert nagyvállalati környezetben egyre több munkát és folyamatot kell automatizálni. Több száz, vagy több ezer szerveren nem lehet ugyanazt a beállítást “kézzel” elvégezni. Azok, akik nem írtak soha egyetlen programsort, vagy szkriptet sem, le fognak maradni. Sokszor olyan applikációs hibák is felszínre kerülhetnek, ahol azok értelmezése elkerülhetetlen. Ehhez legalább kódolvasási ismeretek szükségesek, de előnyben lesz az, aki tud valamennyit programozni Java-ban, vagy C# nyelven. A szkriptelésre használt nyelvek közül érdemes kiemelni a következőket: PowerShell, Perl, Python, Ruby.

Az IT fejvadászok hogyan igazodnak ezekhez a piaci elvárásokhoz?

Egyre nehezebb az úgynevezett DevOps pozíciókra embert találni, hiszen ide olyanokat keresnek, akik nem csak jó rendszermérnökök, de van fejlesztői érzékük is. Külföldön legalább akkora probléma az ilyen szakemberek felkutatása, mint Magyarországon.  A munkaerő hiány ezeken a területeken pedig egyre csak nő, úgy Európában, mint a tengerentúlon. Az ilyen szakembereket interjúztatni is nehezebb, mint egy C++ vagy Java fejlesztőt, hiszen nem elég arra rákérdezni, hogy mondjuk hány év tapasztalata van az adott programozási nyelvben. Alaposan körbe kell járni, hogy milyen rendszereket adminisztrált és milyen szinten? Szerverekkel foglalkozott-e egyáltalán, vagy csak desktop gépeket menedzselt? Jó ha valaki Unix/Linux guru, de nem árt, ha tudja mélységeiben, hogy mi a különbség a Linux meg a Microsot Windows között. Sokszor core networking-ben és IT security-ban is otthon kell lenni. Tapasztaltnak kell lenni a storage technológiákban, a clustering-ben, a virtualizációban és a clud computing-ban is. Tehát a fejvadásznak is át kell látnia ezeket a technológiákat, legalább nagy vonalakban. Igazodni pedig úgy lehet hozzá, hogy a fejvadász is jár szakmai rendezvényekre és folyamatosan képzi magát. Az Adecco-nál pontosan ezért hoztuk létre az Adecco IT Academy rendezvénysorozatot, amely szintén az IT szakemberek szakmai fejlődését szolgálja és a saját tanácsadóink is sokat tanulnak belőle.

Érdemes-e külföldi állások után nézni, vagy itthon is lehet boldogulni?

Érdemes nyitott szemmel járni, hiszen külföldön mindig lehet valami újat tanulni, amit az ember hazahozhat magával. Természetesen csak az tud külföldre menni, aki jól tud angolul, de Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Spanyolországban például olyan jelölteket várnak akik beszélik az adott ország nyelvét is.

Az Adecco-nak van egy Candidate International Mobility programja, melynek keretein belül Magyarországról közvetítünk jelölteket külföldi munkákra, illetve Magyarországra hozunk külföldi munkavállalókat, hazai állásokra. Számos rendszermérnöki, technical support és DevOps jellegű pozíciót kapunk Írországból, Belgiumból, Spanyolországból, Finnországból, de még Ausztráliából is. Az ősztől ismét több ilyen keresés várható. Ha valaki rendszergazdaként szeretne évi 72 ezer dollárt keresni, akkor érdemes körülnéznie az USA-ban, mert már ott is szívesen látják a legjobb magyar szakembereket.

Akik viszont itthon képzelik el a jövőjüket, főleg azért, mert mondjuk már családjuk van, azoknak sincs okuk aggodalomra, hiszen látjuk, hogy az itt lévő nemzetközi cégcsoportokkal sorra köt stratégiai együttműködést a kormányzat, ami azt garantálja, hogy hosszú távra rendezkednek be a magyar piacon és a meglévő munkahelyeken túl új munkahelyeket fognak létrehozni. Egyáltalán nem kizárt, hogy ezeken a példákon felbuzdulva újabb befektetők is megjelennek Magyarországon. És hát azért ne feledkezzünk el az egyre szaporodó és fejlődő magyar start-up cégekről, és a már évek óta sikeresen működő olyan magyar cégekről, amelyek időközben multivá nőtté ki magukat. Tehát számos lehetőség várja itthon is a jó IT szakembereket.

Mi az amiben még lehet fejlődni?

Számtalanszor megemlítettem több cikkemben és beszédemben is, hogy az üzleti alapú gondolkodás nagyon fontos. Egy rendszergazdának, egy rendszermérnöknek tisztában kell lennie azzal, hogy az ő tevékenysége hogyan segíti, vagy biztosítja a folytonos üzletmenetet és azt, hogy a cég profitot termeljen. Az olyan szakemberek, akik ezzel nincsenek tisztában, le fognak maradni és nem lesznek sikeresek a szakmájukban, hiába ismerik például a Linux kernel minden rejtélyét.

A kommunikáció terén is lehet fejlődni, bár általában a rendszergazdák közlékenyebbek, mint a fejlesztők. Ahhoz, hogy megértsünk egy technikai problémát és annak üzleti hatásait, kérdeznünk kell. Ha tisztában vagyunk a problémával, előfordulhat, hogy nekünk kell azt elemeznünk és a fejlesztők számára specifikálni, legyen szó mondjuk egy alkalmazás kódjának hibájáról, vagy az adatbázis hibájáról.

Én ezeket a főbb kérdéseket emeltem most ki és fejtettem ki egy picit bővebben.

A hangulat egyébként a Sysadminday 2013 rendezvényén tényleg nagyon jó volt és összefoglalásképpen elmondható, hogy a folyamatos önképzés és szakmai rendezvények látogatása talán a legfontosabb manapság, hiszen az ilyen helyeken mindig hall és tanul az ember valami újat. Fontos továbbá a szkriptnyelvek elsajátítása, az angol nyelvtudás folyamatos fejlesztése és a kommunikáció javítása.

 Sysadminday 2013 - 1Sysadminday 2013 - 2

Munkaerő piaci helyzet IT szemszögből (2013)

Milyen a jelenlegi munkaerő piaci helyzet?

Az informatikai szektoron belül továbbra is nagy a munkaerőhiány bizonyos területeken. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy az elmúlt év azonos időszakához képest nagyobb a mozgás az álláskeresők részéről. A 2012-es év utolsó negyedévében például érezhetően kevesebb jelölt volt aktív kereső, mint most.

Mely szakterületek a legkeresettebbek?

Informatikán belül igen nagy az igény a különböző programozókra, illetve szoftverfejlesztőkre. Ez globális trend és nem csak a magyar piacra igaz. Több ilyen megrendelésünk is jött külföldi Adecco irodáktól az International Mobility programunk keretében is. Jelenleg Írországba és Finnországba keresünk IT szakembereket, így például IT infrastruktúra szakértőket is. Viszont vannak olyan multinacionális nagyvállalatok, ahol már kész alkalmazásokkal és üzleti megoldásokkal rendelkeznek. Ezek a cégek nem az alkalmazásfejlesztésre helyezik a hangsúlyt, hanem a jól bevált eszközök professzionális támogatására. Ennek köszönhetően egyre több az üzlet közeli IT pozíció. Jelenleg a legkeresettebb szakemberek: projektmenedzserek, üzleti elemzők, alkalmazástámogatók, ERP szakértők, üzleti intelligencia szakemberek,  IT security szakértők.

Milyen soft skill-ek kellenek? Mi hiányzik?

Akár szoftverfejlesztőkről, akár alkalmazástámogatókról beszélgetünk, a legfontosabb skill ma már, az üzleti alapú gondolkodás, amely alatt azt értem, hogy még egy programozónak is tisztában kell lennie azzal, hogy az a kódrészlet, amelyen ő dolgozik, miként járul hozzá a vállalat üzleti sikereihez. Fontos még a folyamatos kommunikáció, az ügyfélközpontú gondolkodás, a kreativitás és az is, hogy mind csapatban, mind önállóan hatékonyan tudjanak dolgozni ezek az IT szakemberek. Ami egyébként még mindig nagyon hiányzik, az pontosan az önállóság és a hatékony csapatmunka.

Hogyan küzdenek meg a toborzás nehézségeivel?

A hagyományos „hirdetős” toborzási technikákon túl alternatív módszerekhez folyamodunk. Az IT szektorban nagy szerepe van a közösségi oldalakon és a fórumokon történő toborzásnak. Mi azonban ezen is igyekszünk túl lépni és személyes kapcsolatok építünk az IT szakemberekkel. Ezért hoztuk létre 2011-ben az Adecco IT Academy-t, ahol legutóbb közel száz IT szakemberrel találkozhattunk és beszélgethettünk személyesen. Egyébként a magas színvonalú szakmai előadások mellett saját mini állásbörzést és szerveztünk rendszermérnököknek.

Miért érdemes fejvadászt megbízni?

Egyrészt azért, mert mi csak ezzel foglalkozunk és több időt és energiát tudunk fordítani egy-egy keresési projektre. Ugyanakkor az IT-n belül is van több speciális terület, mellyel külön szakértő tanácsadók foglakoznak és az évek során komoly kapcsolati tőkét alakítottak ki ezekben a szakmai körökben. Tehát viszonylag gyorsan tudunk jelölteket állítani egy-egy pozícióra.

Milyen tendenciák várhatóak az ősszel?

Valószínűleg marad a szoftverfejlesztők iránti magas igény, ugyanakkor már több cég is jelezte, hogy bővíteni szeretne Magyarországon üzlet közeli IT pozíciók területén. Tendencia még, hogy egyre több olyan pozíciót kapunk a külföldi Adecco irodáktól az International Mobility programon belül, amelyet magyar szakemberekkel szeretnének betölteni.

Álláspiaci trendek az informatikában – Computerworld

2012. január 25-én, elindult az a cikksorozat a Computerworld-ben, amely havonta elemzi az informatikai álláspiac trendjeit Spiller László szemszögéből, aki az Adecco vezető tanácsadója.

Álláspiaci trendek az informatikában – 2012 első negyedéve

1.       Bevezetés

A 2009-es mélypontot követően2010 afellendülés éve volt, majd 2011-ben határozottan megnőtt az IT szakemberek iránti igény az álláspiacon. Az igény csak növekedni látszik 2012-ben és a kedvezőtlen gazdasági hírek ellenére nemcsak a nagy, de a kisebb cégek is folyamatos bővítésben gondolkodnak. Ezzel párhuzamosan nő a jól képzett IT szakemberek hiánya is, melyet egyelőre a környező országokból nagy tömegekben nem tudnak pótolni a magyar informatikai cégek. Az elvándorlás külföldi cégekhez most is létező jelenség, de nem olyan mértékben, mint például az egészségügyben. Sokkal inkább létező tendencia, hogy a nyugaton erősödő gazdasági válság hatására külföldi cégek hoznak Magyarországra újabb pozíciókat, mivel itt olcsóbb a munkaerő.

2.       Visszatekintés 2011-re

Az Adecco vezető tanácsadója szerint, a piacnak azon a szegmensén, amelyre rálátása van, 2010-ben az álláskereső IT szakemberek 40%-a termeléshez, illetve kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó informatikai pozícióban talált új munkahelyet, 35%-uk pedig IT infrastruktúra szolgáltatói területen, míg 25%-uk szoftverfejlesztői területen.

2011-ben egyértelműen az IT infrastruktúra irányába billentek el az arányok, hiszen az állást váltó informatikusok 85%-a rendszermérnöki, vagy rendszergazdai vonalon mozgott. IT infrastruktúra területen belül taroltak az IT security szakemberek, a CCIE képesítéssel bíró hálózati rendszermérnökök, a szkriptelési tapasztalattal rendelkező Windows és Unix szakértők, az Oracle adatbázis szakértők, továbbá az üzleti információs- és ERP rendszerek specialistái.

Bár a 2011-ben nyíló IT pozíciók legalább fele még mindig termeléshez, kutatás-fejlesztéshez és szoftverfejlesztéshez kapcsolódott, az egyre növekvő szakember hiány miatt ezeket a pozíciókat sokkal nehezebben töltötték be a vállalatok, mint 2010-ben.

2011 második félévének legérdekesebb tendenciája, hogy nőt a vezetői keresések száma azoknál a cégeknél, akik külföldről (USA, UK, Hollandia) helyeznek át IT pozíciókat. Ezek a szakmai vezetői pozíciók szintén IT infrastruktúra területkehez kötődnek: hálózatok, IT security, IT projektmenedzsment. Az Adecco által elhelyezett IT szakemberek egyharmada vezetői szintű pozícióba került 2011-ben.

3.       Mi várható 2012-ben?

Az Adecco vezető tanácsadója szerint partnereik több száz IT pozíciót szeretnének betölteni 2012-ben, ezért további szoftverfejlesztői és rendszermérnöki pozíciót hoznak az országba. A legnagyobb bővülések IT területen a banki- pénzügyi szektorban, a termelő- gyártó szektorban továbbá az informatikai szolgáltatói és tanácsadói szektorban várhatóak.

De nézzük meg, hogy konkrétan milyen szakembereket keresnek 2012 első negyedévében azok a vállalatok, akik a tanácsadó cégeken akarják megoldani emberi erőforrás problémáikat?

Továbbra is óriási az igény kutatási-fejlesztési területen a beágyazott rendszerek fejlesztői és tesztelői iránt. Belőlük a legnagyobb a hiány jelenleg a hazai piacon, de hozzá kell tenni, hogy bérezésük nem áll mindig arányban az általuk képviselt tudássalés a megszerzett tapasztalattal. Itt akár pályakezdők is labdába rúghatnak, de erős villamosmérnöki, C programozói, vagy assembly programozási alapokkal kell rendelkezniük. A bérek itt bruttó 250 és 500 ezer forint között alakulnak, tapasztalattól függően.

Üzleti alkalmazásfejlesztő vonalon főleg .NET fejlesztőket keresnek az évelején, ami szinte mindig sláger téma. Míg régen ragaszkodtak a cégek az alkalmazotti státuszhoz, mostanság már beérnék alvállalkozókkal is. Egy profi C# fejlesztő bruttó 7-800 ezer forintot is haza vihet havonta, de alvállalkozóként akár ennél 20%-kal is többet számlázhat. Friss diplomások itt is szóba jöhetnek, de csak azok, aki egyetemi, vagy privát projekteken is dolgoztak, nem csak a kötelező vizsgafeladatokon.

Van olyan partnerünk, aki számos rendszermérnököt és adatbázis specialistát szeretne felvenni az első három hónapban alkalmazásmenedzsment, üzleti információs rendszerek, valamint üzleti elemzői területekre. Ezeknél a pozícióknál főleg pénzügyi, üzleti, HR és logisztikai alkalmazások vannak fókuszban. A feladat pedig ezen alkalmazások bevezetése, lecserélése és folyamatos működésük biztosítása. Nagy hangsúly van továbbá a globális üzleti felhasználókkal és fejlesztőkkel való kommunikáción. Ezekben a pozíciókban a bérek bruttó 600-800 ezer forint körül alakulnak, tapasztalattól és tudástól függően.

SAP területre is keresünk szakembereket ezekben a hónapokban. Kezdve az SAP támogatókkal, az SAP tanácsadókon át, egészen az SAP infrastruktúra szakértőkig. A tanácsadók esetében olyan szakemberekről beszélünk, akik rendszerkonfigurálásban és rendszer bevezetésben szereztek nagy tapasztalatot. Itt megfordulni látszik az a szokás, hogy az illető „beszámláz”, így főleg állandó alkalmazotti státuszban gondolkodnak a munkaadók. A fizetések itt nagyon változóak a pozíció szintjétől függően, de a plafon itt is bruttó 800 ezer körül van.

Folytatódik a rendszermérnökök iránti igény erősödése a 2012-es év elején is, amit jól mutat, hogy több olyan cég is van például géntechnológia, vagy ipari automatizálás területén, aki ilyen embert keres. Ezek általában olyan kulcspozíciót betöltő rendszergazdák, akik bár csapatot nem vezetnek, felelősségi körüket tekintve vezetői szinten állnak. Fontos követelmény velük szemben a sokoldalúság, de erős szakmai háttérrel kell rendelkezniük valamilyen területen, úgy mint hálózatok, szerverek, virtualizáció, felhő alapú szolgáltatások vagy IT biztonság. Itt is globális csapat tagjaként kell helytállni, miközben külső szolgáltatókkal kell kapcsolatot tartani. Legfőbb erény ezen a területen a jó probléma megoldás. Ezekben a pozíciókban bruttó 6-700 ezret fizetnek, de általában magasabb egyéb juttatásban is részesülnek ezek a kollégák, mint egy átlag informatikus.

Vezetői szintű IT pozícióból is sok várható, hiszen már most több embert keresünk projektvezetői, programmenedzseri, tesztelési vezető, operációs vezetői, fejlesztési vezető és vezető rendszergazdai állásokba. Ezeknek a szakembereknek is profinak kell lennie az informatika valamelyik területén, hiszen ma már szakmai háttér nélkül nincs vezetői pozíció. Nekik is nemzetközi környezetben kell dolgozniuk, globális infrastruktúra, IT security és üzleti rendszerekhez kapcsolódó projekteken. Ők első körben sokszor házon belüli megoldásokon dolgoznak, majd ha azok jól beválnak, akkor értékesítik azokat külső partnerek számára is. Munkaidő tekintetében sokszor elég rugalmasnak kell lenniük, alkalmazkodva más országok kollégáinak időbeosztáshoz. Cserébe alkalmanként otthonról, távmunkában is lehet dolgozni, ha az illető megteremti saját maga számára annak körülményeit.

A felsorolt pozíciók mindegyikére érvényes, hogy folyékony angol nyelvtudás, nyelvvizsga és befejezett diploma szükséges a betöltésükhöz. Ezek hiányában ma már el sem fogadják a pályázatokat. Ennek érdekében az Adecco-nál már az előszűrés és az interjú is angolul folyik, továbbá a diplomát is be kell mutatni.

4.       Összegzés

2012 első negyedévében tehát folytatódik a 2011-es tendencia, miszerint nagy az igény a szoftverfejlesztők iránt, de nagy bővülések várhatóak IT infrastruktúra területen is, mellyel párhuzamosan nő a vezetői keresések száma. Ennek az oka főleg abban keresendő, hogy rengeteg pozíciót Magyarországon nyitnak meg, mivel itt alacsonyabbak a bérköltségek, viszont kiváló színvonalat képvisel az IT munkaerő. Az IT szakemberek kiválasztása egyre nagyobb körültekintést igényel, annak érdekében, hogy a tervezett felvételeket időben meg lehessen tenni, ezért a bővülés előtt álló vállalatok előnyben részesítik azokat a HR szolgáltató cégeket, ahol szakértő tanácsadók dolgoznak. Az Adecco eredményei azt mutatják, hogy a szakmai alapú tanácsadásnak köszönhetően, egyre  eredményesebb az IT pozíciók betöltésében.

A teljes cikk grafikonokkal, nyomtatott formában olvasható: Computerworld XLIII. évfolyam 03-04. szám

Computerworld nyilatkozat

Ezúton ajánlom a 2011. december 29-én megjelent Computerworld nyilatkozatomat:

Hiány van programozókból

Nem igazán változott az elmúlt néhány évben a szoftverfejlesztők iránti kereslet. Mind a nagy, multinacionális kutatás-fejlesztési központok, mind a hazai kis- és középvállalatok bőven kínálnak állásokat; gyakorlatilag minden cég C#, C++ és Java-fejlesztőket keres. Újdonságnak számít a mobilalkalmazás-fejlesztés. Egyelőre kevés olyan szakember van, aki kielégítő szinten műveli ezt a területet. Ugyan még a piac sem szívna fel nagy tömegű fejlesztőt, arra a néhány pozícióra is nehéz megfelelő embert találni.

Bőven van kereslet a projektmenedzserek iránt is. Sok helyen van szükség gyakorlott programmenedzserekre, továbbá az IT-infrastruktúrához, valamint az IT-biztonsághoz értő projektmenedzserekre. „A nyugati világból kiinduló válság hatására a vállalatok egyre több pozíciót hoznak az Egyesült Államokból és több nyugat-európai országból Magyarországra. Ennek tudható be, hogy ma mintegy háromszor annyi pozícióra keresünk IT-szakembereket, mint tavaly. Pedig a tavalyi év se volt rossz, a mélypontot 2009 jelentette. Programozókból egyértelműen hiány van, és a meglévőket is nehéz fellelni. Jellemzően olyan típusú emberekről van ugyanis szó, akik szép csöndben végzik a dolgukat, nem keresnek aktívan állást. A fejvadásznak kell rábukkanni a jó fejlesztőkre, és elcsábítani őket. A legnagyobb kereslet az objektumorientált programozáshoz kötődő szakemberek, valamint a beágyazott rendszerekhez értők iránt mutatkozik” – tájékoztatott Spiller László, az Adecco vezető tanácsadója.

Keresik az idősebb fejlesztőket is

Az egyetemről kikerülők sokszor az alapfogalmakkal sincsenek tisztában. Az objektumorientált programozás terén például nem ritka, hogy még a definíciókat sem tudja a jelölt, és ez komoly gond. Az Adecco tapasztalata szerint nagyon fontos az elméleti tudás – kizárólag annak birtokában lehet hatékonyan dolgozni. Manapság olyan magasak az elvárások, olyan gyorsan kell reagálni, hogy képtelenség a Google-ra hagyatkozva boldogulni. De természetesen a jól megalapozott szaktudás önmagában nem elég. Rendkívül fontos a jó kommunikációs készség és a nyelvtudás is. Nem véletlen, hogy a tanácsadó cégnél minden állásinterjút angolul folytatnak. A magas szintű angolnyelv-tudás mindenütt alapkövetelmény, második nyelvet csak nagyon kevés munkáltató ír elő.

„Az utóbbi 10-12 évben sajnos sokat romlott a fiatalok szaktudása, függetlenül attól, hogy melyik felsőoktatási intézményből kerültek ki. Éppen ezért nem is állítok fel rangsort, nem jelent sem jó, sem rossz pontot, hogy hol végzett az illető, mindenkit meghallgatok. A meglehetősen gyenge mezőnyben természetesen vannak kivételek, például azok a villamosmérnökök, akik programozásra adják a fejüket, és beágyazott rendszerek fejlesztésével foglalkoznak. Ezen a területen azonban – a nagyobb tudás dacára – általában alacsonyabbak a fizetések az átlagosnál. A szoftverfejlesztői munkakörökben, kortól és nemtől függetlenül mindenki labdába rúg. Ha valaki szakmailag elismert, jól tud angolul és megvan a szükséges kapcsolatteremtő képessége, akár 60 évesen is jó pozícióra számíthat. E téren sokat változott a helyzet az utóbbi időben” – mutatott rá Spiller László.

Legfőbb elvárás a stabilitás

De vajon melyek a munkavállalók legfőbb elvárásai a munkahellyel kapcsolatban? Az Adecco tapasztalata szerint mindent megelőz a stabilitás iránti vágy, a szakmai fejlődés lehetősége csak a második helyen szerepel. Ami a fizetéseket illeti, a többéves gyakorlattal rendelkezők általában akár havi 100 ezer forintot is beáldoznak, ha stabil, kiszámítható munkahelyet találnak. Megtehetik, hiszen az informatikában általában átlag fölöttiek a bérek.

A frissen végzettek kezdőbére többnyire bruttó 250-300 ezer forint, de vannak helyek – főként a pénzügyi szektorban -, ahol megadják a 350 ezer forintot is. Egy Java vagy .NET fejlesztő két év múlva bruttó 400-500 ezer forintra számíthat. Ha valaki jól teljesít, 5 év alatt elérheti a bruttó 700-800 ezer forintos havi fizetést. Átlagon felül fizetik a projektmenedzsereket is, náluk sem ritka a havi 700-800 ezer forintos bruttó bér. Az IT-piacon a hálózati rendszermérnökök fizetése a legmagasabb. Egy CCIE képesítéssel rendelkező, 8-10 éves szakmai és némi projektmenedzsment-tapasztalattal bíró szakember megkereshet havi bruttó 1,1-1,4 millió forintot is.

Jelenleg a magyar informatikusoknak nem igazán éri meg a külföldi munkavégzés. Ha valakinek szerencséje van, és Angliában vagy az Egyesült Államokban kap egy jó munkát, az természetesen vonzó lehet, ám a környező országokban, sőt például Spanyolországban sem lehet a hazainál lényegesen magasabb bérekre számítani. A tanácsadó tapasztalata szerint a bérkülönbség nem éri el a 20 százalékot.

Forrás: Mallász Judit, Computerworld

2011 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 43,000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 16 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Adecco IT Academy képek

Forrás:

http://adeccoitacademy.wordpress.com/

Kis projekt vs nagy projekt – blogszemle

Kis projekt vs nagy projekt

Indítanál egy weboldalt, de nem tudod, hogy ez nagyságrendileg pénzben, időben mit jelent? Gyakori kérdés, hogy a cél, amit az ötletgazda megálmodott ténylegesen mekkora. A kis és nagy projektek között nem csak a látogatók száma tér el, hanem a rendszernek önmagának is meg kell felelnie a kihívásoknak. Ezt a tényt már az első megbeszéléseken tisztázni kell. Nézzük meg, hogy milyen akadályokon kell átugranod, ha egy ilyen fába vágod a fejszédet!

Folytatás: ProjectO